Raportti: kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

URL: https://www.avoindata.fi/data/dataset/500bd583-8431-41fc-8b82-642b830dfb72/resource/516ea921-aa67-487e-8332-cebeb03f25cc/download/kira-digi-cgi-lassila_tikanoja-service-flow-final-report-20180907.pdf

From the dataset abstract

Pilottihankkeen toteuttajana toimii Lassila & Tikanojan, ServiceFow:n ja CGI:n konsortio. Osapuolet näkevät tässä hankkeessa mahdollisuuden pilotoida konseptia yleisestä työpyyntöjen välitysalustasta joka voisi tuoda tehokkuus- ja kustannussäästöä kiinteistöhuoltoalalle. Pilottihanke on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa konsortio kokoaa Kiinteistöhuollon toimialan ekosysteemistä Round Tablen, jonka teemana on ”Kiinteistöalan Huoltopyyntöjen Välittäminen Palveluna”. Round Tablen tarkoitus on validoida hankkeen aikeet ja tulokset laajemmin muiden toimijoiden kanssa. Round Tablen sisältöä on kuvattu tarkemmin erillisessä esityksessä.

Source: Kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Last updated
November 29, 2019
Created
November 29, 2019
Format
PDF
License
License Not Specified

Technical extra information

Name
Raportti: kiinteistöjen palvelupyyntöjen yhtenäistäminen ja transaktioiden integraatio
Size
1121960
Data status
Coordinate system
clean
SHA256
c4f8613dfd23842c190a31011b193dd5c8557928089a98e0e9d422ad8b76e715