Velho

https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset

From the dataset abstract

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta: 1. Suunnitelma- ja toteumatietovarasto -Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto 2. Tiestötietojen perusrekisteri -Uusi kansallinen tierekisteri Suunnitelma. ja toteumatiedot kattavat kaikki kolme väylämuotoa. Tiestötietojen perusrekisterinä Velho korvaa Tierekisterin ja samalla tiestötietojen käsitemalli uudistuu. Tierekisterin tietolajit (TL) ovat Velhossa kohdeluokkia.

Source: Velho

Preview

There are no views created for this resource yet.

Extra information

Format unknown
Temporal Coverage -
Data last updated 15 December 2023
Metadata last updated 15 December 2023
Created 15 December 2023
SHA256 -