Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke

Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Suomen rataverkon tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeessa mukana olevat tasoristeykset. WMS-rajapinnassa sekä karttapalvelussa aineisto on visualisoitu sen mukaan, miten tasoristeystä on tarkoitus parantaa sekä sen mukaan, onko hanke käynnissä, suunnitteilla vai toteutettu. Aineisto päivittyy noin kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 13.11.2023
Show change log
Created on 25.10.2021