Sonkajärven kunnan ostolaskudata

Sonkajärven kunta avaa ostolaskudatansa avoindata.fi -palvelussa. Uusin data julkaistaan aina tilinpäätöksen valmistuttua. Julkaisemalla ostolaskudatansa kunta haluaa edistää hallinnon avoimuutta ja kansalaisten osallisuutta.

Ostolaskudata sisältää kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden, investointien sekä vuokrien ostolaskutiedot. Datasta on poistettu maksetut avustukset ja henkilötietoja sisältävät ostolaskut tietosuojan vuoksi. Aineisto ei sisällä yksityisiä elinkeinonharjoittajia eli toiminimiyrittäjiä. Tehtyjen rajausten vuoksi summia ei voi verrata suoraan kunnan talousarvioon tai toteutuneisiin kustannuksiin. Aineisto on poimittu rivitasolla, jolloin laskukohtainen yhteissumma saadaan laskemalla saman tositenumeron sisältävät rivit yhteen. Aineiston julkaisemisessa on noudatettu Kuntaliiton ohjetta Kuntien ja kuntayhtymien ostolaskudatan avaamisesta sekä seuraavia säädöksiä: EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, julkisuuslaki, tiedonhallintalaki, laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta, kirjanpitolaki, valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista, kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeet ja lausunnot, arvonlisäverolaki.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Sonkajärvi
Maintainer email
  1. sonkajarvi@sonkajarvi.fi
Maintainer website www.sonkajarvi.fi
Links to additional information
  1. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
  2. https://sonkajarvi.fi/Pages/4105d2mvrzc1ewe81bbr478yx5
Geographical coverage
Update frequency
Valid from 01.01.2024
Valid until 31.12.2026
Last modified 09.01.2024
Show change log
Created on 09.01.2024