Nollapisteet ja nollapisteiden reitit

Aineistossa on esitetty Suomen tieverkolla olevat nollapisteet ja nollapisteisiin mahdollisesti ohjaavat reitit. Aineistot on luotu Suomen Väylissä olevaa teemakarttaa "Eritasoliittymät ja nollapisteet" varten. Aineisto ei ole automaattisen päivityksen piirissä ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Original dataset Link to harvested dataset
Maintainer The Finnish Transport Infrastructure Agency
Maintainer email
  1. paikkatieto@vayla.fi
Last modified 29.02.2024
Show change log
Created on 01.04.2023