Mikkelin kaupungin ostolaskut 2021-2022

Aineisto sisältää Mikkelin kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ja muiden hyödykkeiden ostoihin liittyvät ostolaskujen tiliöintitiedot kaikilta kaupungin toimialoilta. Lisäksi aineistoon sisältyy myös mm. joitakin kaupungin rahoitusmenoihin liittyviä kirjauksia. Tiedot on poimittu kaupungin talousjärjestelmästä, ja aineistoa on täydennetty esimerkiksi toimittajien y-tunnuksilla ja organisaatiohierarkiaa kuvaavilla nimitiedoilla, jotta tiedot olisivat mahdollisimman informatiivisia käyttäjilleen. Raportilla näkyvät eurosummat ovat arvonlisäverottomia. Koska kyse on ostoreskontratiedoista, datan sisältämät tiliöinnit eivät sisällä mahdollisia jälkikäteen muistiotositteilla tehtyjä korjauksia.

Ostolaskutiedot eivät tietosuojalain säännösten johdosta sisällä yksityishenkilöille ja toiminimiyrittäjille suoritettuja maksuja siltä osin, kun toimittajatieto on henkilön nimi tai luonnollisen henkilön nimen sisältävä toiminimi (Tmi). Ostolaskudatasta ei käy ilmi esimerkiksi sitä, mihin hankintapäätökseen kukin ostolasku liittyy, sillä tällaista tietoa ei kerätä ostolaskutietojen lähteenä olevaan järjestelmään. Hankintapäätökset tehdään kaupungin asianhallintajärjestelmässä, joka ei ole yhteydessä kirjanpito-ohjelmaan.

Aineisto sisältää seuraavat saraketiedot: ostaja (Mikkelin kaupunki), kirjauspäivä, tositenumero, toimittajanumero, toimittajan nimi, toimittajan y-tunnus, tiliryhmän numero ja nimi, tilin numero ja nimi, summa, toimielimen numero ja nimi, tulosalueen numero ja nimi sekä kustannuspaikan numero ja nimi. Tiedot mahdollistavat ostolaskutietojen tarkastelun esimerkiksi toimittajittain, tileittäin, tiliryhmittäin tai mielenkiinnon kohteena olevan organisaatiohierarkian tason mukaisesti.

Aineisto päivitetään kerran vuodessa tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen.

Ostolaskudataa koskevista tarkentavista kysymyksistä pyydämme tekemään tietopyynnön Mikkelin kaupungin verkkosivujen kautta.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Mikkeli
Maintainer email
  1. kirjaamo@mikkeli.fi
Links to additional information
  1. https://mikkeli.fi/sisalto/palvelut/elinkeinot/hankinnat/ostolaskuaineistot
Geographical coverage
Last modified 24.04.2023
Show change log
Created on 06.04.2022