Maatilojen biomassat Järvi-Suomessa 2022

Järvi-Suomen alueelta kartoitetut maatilojen biomassamäärät ja niiden sijainnit vuodelta 2022. Tässä tietoaineiston kartoituksessa biomassojen määrä- ja sijaintitarkastelut tehtiin agroekologiseen symbioosiin (AES) perustuvan maatalouden näkökulmasta, jossa raaka-aineiden ja energian tuotannon ja käytön sekä ravinteiden kierrätyksen oli suunniteltu tapahtuvan paikallisesti ja kokonaiskestävällä tavalla. Suomessa maatalouden biomassat, jotka eivät kilpaile ruoantuotannon kanssa, tarjoavat kestävän resurssin biokaasutuotantoon. Tässä kartoituksessa tarkasteluun otettiin ainoastaan juuri nämä biomassat. Biokaasu on AES-konseptissa keskeinen energiamuoto, jolla lisätään maaseudun energiaomavaraisuutta ja riippumattomuutta fossiilisista raaka-aineista. Kartoituksen tuloksena syntyi Järvi-Suomen alueen kattava teemakartta biomassojen potentiaalien suhteen. Teemakartan aineisto perustui Ruokaviraston toimittamiin biomassatietoihin vuodelta 2022.

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Maintainer email
  1. tutkimuspalvelut@lut.fi
Maintainer website www.lut.fi
Links to additional information
  1. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-412-056-2
Geographical coverage
Last modified 15.01.2024
Show change log
Created on 15.01.2024