KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi

KIRA-Digi hankkeen loppuraportti, Hollolan kunnan rakennuslupatietojen massadigitointi.

Hankkeen keskeiset tavoitteet: • Rakennusvalvonnan arkistoidun tiedon massadigitointi • Digitoidun aineiston automaattinen kohdistaminen nykytilannetietoihin alkuperäisten tietojen perusteella • Rakennusten tieto- ja arkistoaineiston kokoaminen rakennuksen pysyvän rakennustunnuksen alle • Digitoinnin ja tiedon käsittelyn menettelytapojen kehittäminen laajempaa digitointityötä ja sähköisen arkistointiratkaisun toteuttamista varten • Arkistoidun aineiston hyödynnettävyyden ja käytettävyyden parantaminen eri käyttäjäryhmien ja käyttötarkoitusten tietotarpeet huomioiden

Resources

Additional Info

Collection Open Data
Maintainer KIRA-digi
Maintainer email
  1. etunimi.sukunimi@hollola.fi
Maintainer website https://www.hollola.fi/
Last modified 07.05.2020
Show change log
Created on 04.07.2019