Användarguide

Vår användarguide ger dig kunskap och vägledning om öppen data och avoindata.fi-service. Du kan hitta svar på de vanligaste frågorna om opendata.fi från våra vanliga frågor.