Valitse lisenssit

Ennen datan julkaisua sinun tulee valita datallesi sopiva lisenssi eli käyttölupa. Lisenssillä määritellään käyttöehdot, joilla avattua dataa saa käyttää. Avoimen datan tietoaineistoille tulee luonnollisestikin käyttää avointa lisenssiä. Avoin lisenssi sallii tietoaineiston vapaan levittämisen, muokkauksen ja käytön kaikkiin, myös kaupallisiin, tarkoituksiin.

Lisenssit

Suositellut lisenssit

Suosittelemme avoimelle datalle Creative Commonsin CC BY 4.0 tai CC0 -lisenssejä. Julkisen hallinnon avoimille tietoaineistoille on annettu suositus JHS-189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa, joka myös suosittelee käytettäväksi CC BY 4.0 -lisenssiä.

Standardikäyttöluvan, eli tässä tapauksessa edellä mainittujen CC-lisenssien, käyttö on suositeltavaa, sillä ne ovat kansainvälisesti tunnettuja. Kansainvälisesti tunnettu lisenssi tunnistetaan myös ulkomailla, joten se tekee datan yhdistelystä ja uudelleenkäytöstä helpompaa. Lisäksi on etukäteen tiedossa, miten esimerkiksi erilaisissa riitatilanteissa toimitaan.

Creative Commons CC0 1.0 Universal

Käyttämällä CC0-lisenssiä luovut datan kaikista tekijänoikeuksista. CC0-lisenssillä varustettu data on luovutettu täysin vapaaseen käyttöön sekä kaupallisiin että ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Datan hyödyntäjän ei tarvitse kertoa datan alkuperää tai pyytää lupaa sen käyttöön.

Suosittelemme käyttämään CC0-lisenssiä tietoaineistojen metatiedoille. Avoindata.fi lisensoi palveluun ladattujen tietoaineistojen metatiedot CC0-lisenssillä.

Creative Commons CC BY 4.0

CC BY 4.0 eli CC Nimeä 4.0 -lisenssi velvoittaa nimensä mukaisesti datan hyödyntäjän nimeämään datan alkuperän. Datan hyödyntäjän on mainittava lähde, tarjottava linkki lisenssiin sekä kerrottava, jos dataan on tehty muutoksia. CC BY 4.0 -lisenssillä varustettua dataa voi kuitenkin käyttää vapaasti.

Kun lataat datasi avoindata.fi-palveluun, voit kertoa Lisätietoa lisenssistä -kohdassa miten haluat, että organisaatiosi nimetään kun dataasi käytetään jossakin.

Kun dataa käytetään esimerkiksi uusissa sovelluksissa, sovelluksesta on käytävä selkeästi ilmi, mikä osa sovelluksesta perustuu alkuperäiselle datalle, ja mihin kehittäjällä on oikeudet. Sovelluksen tekijänoikeudet eivät mitenkään rajoita alkuperäisen datan käyttöä.

Lisenssin ja vastuuvapauslausekkeen ilmoittaminen

Osana datan avaamista on hyvä luoda selkeät ohjeet siitä, miten haluat, että datan hyödyntäjät viittaavat siihen. Pidä huoli siitä, että datallasi on kattavat metatiedot. Kirjaa metatiedot tietoaineiston ja data-aineiston lisäämisvaiheessa. Lue lisää datan lisäämisestä avoindata.fi-palveluun oppaasta.

Lisäksi on hyvä arvioida, onko tarve rajata vastuuta datan hyödyntäjiin nähden vastuuvapauslausekkeella.

Esimerkki vastuuvapauslausekkeesta

Organisaation nimi ei ole vastuussa menetyksistä, oikeudenkäynneistä, vaateista, kanteista, vaatimuksista, tai kustannuksista taikka vahingosta, olivat ne mitä tahansa tai aiheutuivat ne sitten miten tahansa, jotka johtuvat joko suoraan tai välillisesti yhteydestä Organisaation nimi julkaisemaan avoimeen dataan tai Organisaation nimi julkaiseman avoimen datan käytöstä.