Valitse jakelumuodot

Kun olet valinnut avattavan datan, mieti missä muodossa se kannattaa jakaa. Eri tyyppiselle datalle sopii erilaiset jakelumuodot, ja tämä osio auttaa sinua valitsemaan omalle datallesi sopivan muodon.

Dataa voi jakaa kolmella eri tavalla:

  • Tiedosto: Tiedosto soveltuu pienikokoisille ja/tai staattisille tietoaineistoille, eli sellaiselle datalle, joka ei muutu paljon tai usein. Laadukkaasti avattu data jaetaan avoimessa tiedostomuodossa, kuten .csv-tiedostona. Lue lisää tiedostomuodoista oppaasta.
  • Rajapinta (API): Rajapinta on liittymäpinta, jonka kautta on mahdollista siirtää dataa laitteiden ja sovellusten tai sovellusten ja käyttäjien välillä. Rajapinta on paras vaihtoehto suurikokoisille ja/tai dynaamisille tietoaineistoille, eli datalle, joka muuttuu usein tai jopa jatkuvasti. Rajapinnan kautta jaettavasta datasta tarvitaan usein vain pieni osa, ei kaikkea mahdollista dataa.
  • Latauspalvelu: Latauspalvelun avulla käyttäjä voi valita mitä dataa hän aineistosta haluaa ja ladata sitten sen tiedostona. Latauspalvelu usein visualisoi tiedon rajausta jollakin tavoin esimerkiksi karttatasoilla. Latauspalvelu soveltuu parhaiten suurikokoisille tietoaineistoille, jotka eivät muutu usein.

Jakelumuotojen vertailu

Jokaisella jakelumuodolla on hyvät ja huonot puolensa. Alla olevan taulukon avulla voit miettiä oman organisaatiosi datalle sopivinta vaihtoehtoa.

Voit jakaa dataa monessa eri muodossa. Hyödyntäjän kannalta voikin olla järkevää julkaista sama tietoaineisto esimerkiksi tiedostona ja rajapintana.

Jakelumuotojen vertailu: tiedosto, rajapinta, latauspalvelu
  Tiedosto Rajapinta (API) Latauspalvelu
Käytön helppous hyödyntäjälle Yleensä helpointa käyttää. Esim. pieniä CSV-tiedostoja saa avattua tavallisilla toimisto-ohjelmistoilla. Käytännössä rajapintaa käyttävät usein vain ohjelmointitaitoiset ihmiset.
Rajapinnan suunnittelu vaikuttaa sen käytön helppouteen.
Yleensä latauspalvelua on helpompi käyttää kuin rajapintaa. Latauspalvelu soveltuu myös ei-ohjelmointitaitoisille ihmisille.
Ylläpitäjältä vaadittu tekninen osaaminen Ei vaadi erityistä teknistä osaamista. Vaatii osaamista sekä rajapinnan ylläpidosta että kehittämisestä. Vaatii osaamista sekä latauspalvelun ylläpidosta että kehittämisestä.
Datan määrä Vähän dataa. Paljon dataa. Paljon dataa.
Datan rajaaminen Tiedostona julkaistusta datasta ladataan aina koko aineisto kerralla. Dataa rajataan kyselyn perusteella. Hyvässä rajapinnassa on mahdollista hakea kaikki tiedot kerralla. Aineistosta voidaan ladata vain haluttu data rajaamalla valintaa.
Datan muutosvauhti Tiedosto sopii ensisijaisesti hyvin vähän muuttuvalle datalle. Jos data muuttuu, päivitetty versio täytyy jakaa erikseen. Rajapintaa suositellaan usein muuttuvalle datalle. Latauspalvelu sopii ensisijaisesti vähän muuttuvalle datalle. Datasta tulee ladata aina uusin versio.
Käytön seuranta Haasteellista, koska tiedostoa voi kopioida helposti. Helppoa, koska rajapintakutsuista saa kerättyä analytiikkaa, esim. IP-osoite, kysely, kellonaika, päivämäärä, kysely-vastaus jne. Latauspalvelusta saa kerättyä käyttötietoja, mutta tiedostojen kopioinnista ei enää saada tietoa.
Käytännön esimerkki Postinumerot, valtion budjetti, suosituimmat etunimet, pienet tilastot Sää- ja aikataulutiedot Kartta-aineistot, laajat tilastot