Kommentoi tiedon jakamisen toimintamallin päivitettyä versiota

Kommentointikierros on päättynyt. Kiitos kaikille kommenteista. Päivitetty versio ja sen kieliversiot julkaistaan loppuvuoden aikana. 

Olemme jatkokehittäneet maaliskuussa julkaistua tiedon jakamisen toimintamallia, ja sen päivitetty versio on nyt kaikkien avoimesti kommentoitavana 14.9.–30.9. 

Uuteen versioon on tehty monia pieniä parannuksia, mutta näkyvimmät muutokset ovat:

  • Toimintamallin lopusta löytyy nyt tiivistelmä koko mallista
  • Lukujen 3–9 alkuun on lisätty esimerkit kyseisen vaiheen toteuttamisesta
  • Lukujen 5 Julkaiseminen ja 6 Ylläpito ja päivittäminen sisältöä on laajennettu ja jakoa lukujen välillä selkeytetty
  • Uusia esimerkkejä on lisätty mm. lukuihin 2 Motivointi ja organisointi ja 8 Tiedon hyödyntäjien tukeminen

Kaikkia osioita voi kommentoida ja niihin voi ehdottaa lisäyksiä. Tarkemmat ohjeet kommentointiin löydät kommentoitavasta dokumentista. 

Kommenttikierroksen jälkeen teemme tarvittavat muutokset, tuotamme uudesta versiosta käännökset ruotsiksi ja englanniksi ja julkaisemme päivitetyn version käännöksineen avoindata.fi-sivustolla loppuvuodesta. 

Mikä on tiedon jakamisen toimintamalli?

Tiedon jakamisen toimintamalli on erityisesti julkishallinnon toimijoille tarkoitettu malli tiedon jakamiseen oman organisaation ulkopuolelle. Se kuvaa tiedon jakamisen vaiheita, huomioon otettavia velvoitteita ja suosituksia sekä hyväksi havaittuja toimintatapoja. Malli keskittyy erityisesti tiedon jakamiseen avoimena datana. 

Toimintamalli on kehitetty valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa.