Kunta3D

Kunta3D är en publikation av 3D-material och en kommunikationsplattform som produceras för kommuner. Med hjälp av Kunta3D kan lokala invånare delta i utvecklingen av staden genom att övervaka projekt, kommentera och till och med föreslå byggande av nya typer av fastigheter. Bakgrundsmaterialet är öppna data från Finlands landskapsundersökning och kommuner, som läses direkt från dataadministratören via ett öppet gränssnitt. Projektdata kan vara offentliga eller bara synliga för projektpartier. Samma lösning fungerar också integrerad med byggnadskontroll Lupapiste.fi-lösningen.

  1. 2021-03-04-165457.146487Screenshot-444.png
  2. 2021-03-04-165457.222345Screenshot-527.png
  3. 2021-03-04-165457.273808Screenshot-526.png
  4. 2021-03-04-165457.332045Screenshot-444.png

Mer information

Applikationens webbplats: https://kunta3d.com
Utvecklarens webbplats: https://www.sova3d.fi
Publicerat: mars 4, 2021, 16:54 (UTC)
Senast uppdaterat: september 9, 2022, 12:22 (UTC)