KIRA-digi

Beskrivning

Denna sida innehåller öppna datamängder om projektet KIRA-digi. Materialet har ursprungligen publicerats av privata användare i organisationen Yksityishenkilöt (privata individer). Materialet har samlats här av avoindata.fi tjänstens underhåll.

KIRA-digi sätter fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen! I regeringens spetsprojekt deltar ministerier, kommuner och KIRA-forumet. Målet är ett öppet och interoperabelt ekosystem för informationshantering inom den byggda miljön.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet
Webbplats http://www.kiradigi.fi/info.html