13 dataset hittades

 • Väestötietojärjestelmän suomalaisten nimiaineistot

  Väestötietojärjestelmästä on poimittu erilliset etunimiä ja sukunimiä koskevat nimiluettelot ja nimien kappalemääräiset esiintymät väestötietojärjestelmässä. Tietosuojasyistä etunimiä, joita on alle 10 kappaletta ja sukunimiä, joita on alle 20 kappaletta, ei esitetä luetteloissa. Etunimiaineisto on jaettu miesten ja naisten nimiksi sen mukaisesti, miten nimet esiintyvät...
  XLSX
 • Suomi.fi-servicedatalager, centraliserat datalager

  Suomi.fi-servicedatalagret är ett centraliserat datalager, där de organisationer som omfattas av antingen användarskyldigheten eller användarrätten tar fram information om de tjänster och kommunikationskanaler som de tillhandahåller samt information om organisationer med koppling till tjänsten. Bestämmelser om användarrätten och användarskyldigheten finns i den s.k. KaPA-lagen, dvs. lagen om...
  JSON/REST
 • Kuntasanasto (2013)

  Kommunal ordlista, som publicerades i samarbete mellan finansministeriet och statsrådets kansli i 2013, omfattar cirka 220 centrala kommunala begrepp med definitioner på finska, svenska och engelska. Ordlistan riktar sig i första hand till anställda inom statsförvaltningen, men vi hoppas att den kan vara till nytta också för andra som arbetar med kommunala frågor och som behöver kommunal...
  PDFTBX, XMLPNG
 • Finlex – laki ja oikeus avoimena linkitettynä datana

  Semanttinen Finlex koostuu seuraavista osista: Suomen lainsäädännön ja -käytön avoimen linkitetyn datan palvelu. Datapalvelun hyötykäyttöä esittelevät pilottisovellukset.
 • PRS Öppna data

  Öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret . Via vårt gränssnitt för öppna data får du tillgång till data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.
 • Valtion henkilöstö

  Valtion kirjanpitoyksiköiden henkilöstön lukumäärä, henkilötyövuodet, sukupuoli, alueellinen jakauma sekä ikäjakauma
  CSV
 • Kunnat

  Aineistossa on luettelot voimassa olevista ja lakanneista Suomen kunnista kuntanumeron mukaan nousevassa järjestyksessä. Aineisto on päivitetty 26.2.2018. Aiemmassa aineistossa oli virheitä v. 2016 jälkeen maakunnasta toiseen siirtyneiden kuntien osalta. Aineisto on muodossa text/csv; charset=iso-8859-1. Kuntanumero on aina kolminumeroinen, kuntanumeroita käsitellessä täytyy kuntiin numero...
  XLSXCSV
 • Kunnallisvaalit

  Kunnallisvaalien tilastotietoa vuodesta 1976
  HTML
 • Eduskuntavaalit

  Eduskuntavaalien tilastotietoa vuodesta 1908/1983
  HTML
 • Hallitusohjelman seurantadata

  Pääministeri Alexander Stubbin hallitusohjelman seuranta on päättynyt eikä aineistoa enää päivitetä. Koottu aineisto on koostettu seuraavasti: Hallitusohjelman osuudet, joissa puhutaan toiminnasta ja joiden toteutumista on täten mielekästä seurata, on pilkottu osiin. Näihin osiin viitataan aineistossa termillä ”kirjaus”. Tiedot ovat taulukkomuodossa. Kullakin rivillä on yksi kirjaus....
  PDFCSV
 • Puhelinverkon numerointi

  Viestintävirasto myöntää teleyritysten käyttöön niiden tarvitsemat puhelinnumerot ja tunnukset. Näin numerot ovat tasapuolisesti kaikkien teleyritysten käytettävissä. Samalla varmistuu puhelinnumeroiden riittävyys ja yhdenmukaisuus.
  HTML
 • Viestintäviraston toimialatilastoja

  Tilastot voi ladata kootusti XLSX-muodossa. Yksittäisiä tilastoja koskevat tiedot voi ladata CSV-muodossa kutakin tilastoa koskevan kuvion alapuolelta.
  HTML
 • Valtioneuvoston hankeikkuna

  Valtioneuvoston Hankeikkuna-palvelu sisältää tiedot ministeriöiden kehittämishankkeista, säädösvalmistelusta ja erilaisista toimielimistä. Palvelun avulla ministeriöissä hallitaan hanketietoa keskitetysti ja yhdenmukaisesti. Hankeikkuna toteuttaa digitaalisen valtioneuvoston tavoitteita, ja sen keskeinen tehtävä on edistää julkisen hanketiedon avoimuutta. Aineistoa on 2000-luvun alusta alkaen.
  JSON