2 datamängder hittades

Producenter: Väylävirasto Filformat: csv

  • Väylävirasto kerää tietoa tieliikenteestä liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) avulla. Tietoja jaetaan sekä raakamuodossa että valmiina raportteina. Aktiivisia LAM –pisteitä on tällä hetkellä Suomessa n. 500...

    Hela landet
    CSV
  • Trafikledsverket samlar årligen information om trafikolyckor på basen av uppgifter från polisen. Dessa uppgifter kompletteras med hjälp av Statistikcentralen. Informatinen är produceras enligt Datapackage-standardens...

    Hela landet
    PDF .CSV CSV