Grupper: Tiede ja teknologia Filformat: xls

1 datamängd hittades

    Internationella centret för arkivforskning ICARUS (www.icar-us.eu) utförde hösten 2018 en statistisk enkät bland sina medlemsarkiv. Genom enkäten utreddes arkivens styrkor och volymer inom delområdena organisation,...

    Hela landet
    XLS