207 dataset hittades

Formats: pc-axis

 • Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002-

  Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002 alkaen. Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa. Vuoden 2000...
 • Vantaan perheväestö alkaen 1.1.1999

  Vantaan perheväestö lapsen iän mukaan 1.1.1999 alkaen. Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat henkilöt, yksinäinen henkilö on...
 • Vantaan asuntokanta hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan alkaen 31.12....

  Vantaan asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2002 alkaen. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m2. Vuodesta 2009 alkaen arava- ja korkotukivuokra-asunnoissa on...
 • Helsingin toimitilatuotanto käyttötarkoituksen mukaan 1981-2002

  Helsingin toimitilatuotanto käyttötarkoituksen mukaan 1981-2002. Aineisto sisältää valmistuneiden toimitilarakennusten lukumäärän, kerrosalan ja tilavuuden käyttötarkoituksen mukaan.
  PC-AXISPXWEB
 • Espoossa asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 1995 ja 2002) mukaan 1999-2007

  Espoossa asuva työllinen työvoima toimialan (toimialaluokitus 1995 ja TOL 2002) mukaan 31.12.1999-2007. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten...
 • Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; tietoa asuntojen lukumäärästä

  Helsingin työväestön asunto-olot vuonna 1900; sisältää tietoa talojen ja asuntojen lukumäärästä kaupunginosittain. Tutkimuksen tiedot kerättiin 10 419 asunnosta, joissa asui 45 947 asukasta kattaen noin 49 % Helsingin koko väestöstä. Huomioitavaa Alueeseen Sörnäinen on luettu alueet Echo, Surutoin, Ås, Vallgård, Kivikko, talot Vilhonvuori ja Sibyllankadun varrella, Sörnäisten olutpanimo ym....
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin asuntorakentamisen ennuste

  Helsingin asuntorakentamisessa valmistuvan asuinrakennusten kerrosalan (m2) ennuste. Asuntorakentamisen ennuste laaditaan väestöennustetta varten kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Ennuste perustuu Helsingin kaupunginkanslian strategiayksikössä ylläpidettävään asunto-ohjelmarekisteriin rakentamisprojektien aikatauluihin sekä loppuvuosina myös kaavoitusohjelmaan. Pientaloalueilla rakentamisennuste...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työpaikat TOL-2002, 2-3-nro mukaan 31.12.2002-2007

  Helsingin seudun työpaikat (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2002, 2-3-nro) mukaan 31.12.2002-2007. Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin väestö sukupuolen ja iän mukaan 1.1.1992-

  Helsingin väestö yhteensä sukupuolen ja iän mukaan sekä ruotsinkieliset 1.1.1992-. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun muuttoliike tulo- ja kohdealueen mukaan

  Helsingin seudun tulo-, lähtö- ja nettomuutto tulo- ja kohdealueen mukaan vuodesta 1976 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Huom. Tässä taulukossa vuoteen 1993 saakka seutuun kuuluuu kahdeksan...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan ...

  Helsingin seudun väestö iän, sukupuolen, äidinkielen ja siviilisäädyn mukaan 1.1.2002 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Helsingin...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin kaupungin kansakoulujen luokat lukuvuosina 1896/97-1976/77

  Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin kansakoulujen luokkien määristä lukuvuosittain. Huomioitavaa Kansakouluihin sisältyy Wiaporin kansakoulu lukuvuoteen 1904/05 asti, jolloin sen toiminta päättyi. Poikkeuksellisten olosuhteiden takia lukuvuosi 1939/40 kesti syyskuun 1. päivästä lokakuun 12. päivään. Lukuvuosi 1943/44 kesti 1.10.1943-6.2.1944. Lukuvuosi 1945/46a: Kanta-Helsingin...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingissä asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1970-

  Helsingissä asuva työllinen työvoima sukupuolen ja iän mukaan 31.12.1970 alkaen. Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 15-74-vuotiaat henkilöt, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistossa tai suorittamassa varusmies- tai siviilipalvelua. Tieto työllisyydestä perustuu työeläke- ja veroviranomaisten tietoihin. Mikäli alueella...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun työllinen työvoima TOL 1988 mukaan 1986-92

  Helsingin seudun työllinen työvoima toimialan (TOL 1988) mukaan 31.12.1986-1992. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Lisäksi löytyy koko maan tieto. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun perheväestö ikäryhmän mukaan

  Helsingin seudun perheväestö ikäryhmän mukaan 1.1.1991 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kahdeksan kehyskuntaa Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo Tuusula ja Vihti. Helsingin seutu on asunto- ja työmarkkina-alue. Kohdejoukko ja rajaus Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin lapsiperheet lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 1.1.1999-

  Helsingin lapsiperheiden lukumäärä lapsiluvun mukaan (alle 18 v. lapset) 1.1.1999 alkaen. Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.2000 alkaen sekä väestöennus...

  Helsingin seudun väkiluku äidinkielen mukaan 1.1.2000 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2030 saakka. Aineisto sisältää tietoja pääkaupunkiseudun kuntien ja kehysalueen väestöennusteesta iän ja äidinkieliryhmän mukaan. Ikärakennetiedot julkaistaan 1-vuotisryhmittäin alle 20-vuotiaista ja 5-vuotisryhmittäin näitä vanhemmista. Väestötilasto ja -ennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia...
  PC-AXISXLSPXWEB
 • Helsingin seudun asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2013-

  Helsingin seudun asunnot hallintaperusteen ja huoneistotyypin mukaan 31.12.2003 alkaen. Aluerajat Helsingin seudun muodostavat neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ja kymmenen kehyskuntaa: Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo Tuusula ja Vihti. Summatasoina taulukossa ovat pääkaupunkiseutu, kehysalue, Helsingin seutu,...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin kaupungin kansakoulujen opettajat lukuvuosina 1896/97-1976/77

  Sisältää tietoa Helsingin kaupungin kansakoulujen opettajien määristä lukuvuosittain lukuvuosina 1896/97-1976/77. Huomioitavaa Poikkeuksellisten olosuhteiden takia lukuvuosi 1939/40 kesti syyskuun 1. päivästä lokakuun 12. päivään. Lukuvuosi 1943/44 kesti 1.10.1943-6.2.1944. Lukuvuosi 1945/46a: Kanta-Helsingin kansakoulut. Lukuvuosi 1945/46b: Kanta-Helsingin ja esikaupungin (liitosalueen)...
  PC-AXISPXWEB
 • Helsingin rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002-

  Helsingin rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002 alkaen. Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa. Vuoden 2000...
  PC-AXISPXWEB
Du har också tillgång till detta register genom API (se API dokumentation).