Visit Finland Matkailijamittari

Matkailijamittari -tutkimuksen aineisto kerätään rajahaastatteluina. Matkailijamittarin kohdejoukkona on Suomesta poistuvat ulkomailla asuvat henkilöt. Haastatteluja tehdään rajanylityspisteillä, ympärivuotisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Helsingin satamassa ja kausiluonteisesti Turun satamassa sekä Kittilän, Rovaniemen, Kuusamon, Ivalon ja Tampereen lentoasemilla.

Matkailijamittarin kyselylomakkeella kysytään tietoja seuraavista teemoista: kohdehenkilön taustatietoja, matkan tarkoitus ja ajankohta, kulkumuoto, matkan kohteet, majoitus, varaaminen ja rahankäyttö.

Avoin data on yksikköaineistoa, jossa jokainen rivi on yhden haastattelun vastaus. Jokaiselle vastaukselle on laskettu painokerroin, joka kuvaa montaako matkailijaa kyseinen vastaus edustaa.

Datasta voidaan laskea esimerkiksi matkojen lukumääriä, yöpymisiä ja matkailijoiden rahankäyttötietoja. Painokertoimia tulee aina käyttää laskettaessa tietoja datasta.

Datasta julkaistaan kuukausiaineisto sekä neljännesaineisto.

Lisätietoja Matkailijamittarin sivuilla.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Business Finland
Administratörens e-post
  1. liikenne.matkailu@stat.fi
Administratörens webbplats https://www.businessfinland.fi/
Länkar till mer information
  1. https://www.visitfinland.fi/suomen-matkailudata/matkailijamittari
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 01.03.2023
Senast redigerat 08.07.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 12.06.2023