Vandas distriktsindelning

Kaupunginosajako on kaupungin virallinen aluejako. Vantaan kaupungissa on 61 asemakaavassa ja kiinteistötietojärjestelmässä ylläpidettyä kaupunginosaa. Ne on vahvistanut kaupunginhallitus.

Kaupunginosajako pyritään pitämään mahdollisimman muuttumattomana. Tämä johtuu siitä, että kun tontti rekisteröidään lakisääteiseen kiinteistörekisteriin, tontille annetaan kiinteistötunnus, jonka yhtenä osana on kaupunginosan numero.

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Julkaistut tasot:

WMS:

  • indeksit:kaupunginraja
  • indeksit:karttalehtijako_1x1

WFS:

  • Kaupunginosajako
  • indeksit:kaupunginraja
  • indeksit:karttalehtijako_1x1

Kaupunginosajako-tason ominaisuustiedot ja tietotyypit:

  • kosanimi (string): kaupunginosa nimi
  • kosa_ruotsiksi (string): kaupunginosanimi ruotsiksi
  • suuralue (string): suuralueen nimi

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Vantaan kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. paikkatietotuki@vantaa.fi
Administratörens webbplats https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Länkar till mer information
  1. https://gis.vantaa.fi/rajapinnat/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 16.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 27.03.2023