Turun seudun pyöränhuoltopisteet

Turun seudun yleiset pyöränhuoltopisteet.

Julkaistut tasot:

WFS-rajapinta:

  • GIS:Polkupyoran_huoltopiste (Turku ja Kaarina)
  • GIS:Seudullinen_polkupyoran_huoltopiste (Turun ja Kaarinan ulkopuolella)

OGC API -rajapinta:

  • Polkupyörän huoltopiste (Turku ja Kaarina)
  • Seudullinen polkupyörän huoltopiste (Turun ja Kaarinan ulkopuolella)

Lisätiedot:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Åbo
Administratörens e-post
  1. avoindata@turku.fi
  2. paikkatieto@turku.fi
Administratörens webbplats https://data.turku.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 06.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 18.09.2023