Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke

https://suomenvaylat.vayla.fi/theme/0/453438/7018479/7/?lang=fi

Av datasmängdens sammandrag

Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke -karttataso on Väyläviraston Tasoristeyspalvelua varten luotu aineisto, jossa esitetään Suomen rataverkon tasoristeysten poisto- ja parantamishankkeessa mukana olevat tasoristeykset. WMS-rajapinnassa sekä karttapalvelussa aineisto on visualisoitu sen mukaan, miten tasoristeystä on tarkoitus parantaa sekä sen mukaan, onko hanke käynnissä, suunnitteilla vai toteutettu. Aineisto päivittyy noin kerran viikossa ja se kattaa koko Suomen rataverkon.

Källa: Tasoristeysten poisto- ja parantamishanke

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 13 november 2023
Metadata senast uppdaterad 13 november 2023
Skapad 13 november 2023
SHA256 -