TAMKin opintojaksot


Opintojaksot-rajapinta sisältää opintojaksojen kuvaustiedot.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://avoindata.tamk.fi/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Mikko Uusitalo
Den ansvarigas e-post mikko.uusitalo@tamk.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus