Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013

https://maakuntakaava2040.pirkanmaa.fi/sites/default/files/Pirkanmaan%20maakunnallisesti%20arvokkaiden%20maisema-alueiden%20p%C3%A4ivitysinventointi%20RAPORTTI%202013_pieni.pdf

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointitiedot. Inventointi tehtiin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelun yhteydessä. Selvityksestä vastasi Pirkanmaan liitto ja inventoinnin toteutti ProAgria Etelä-Suomi. Selvitysraportin inventointilomakkeissa ja liitekartossa esitetään maisema-alueen luontoarvot, rakennuskannan ikä ja maankäyttö.

Inventoinnin tavoitteena oli kartoittaa kattavasti Pirkanmaan maakunnalle tyypilliset ja ominaiset maisemalliset piirteet. Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat yhtenäisiä, pinta-alaltaan suuria, maisemakuvaltaan ehjiä ja sopusointuisia sekä usein vaihtelevia alueita. Maisema-alueet kuvastavat maakunnan erikoislaatua ja kertovat maakunnan kulttuuri- ja luonnonhistoriasta.

Maakunnallisten maisema-alueiden inventoinnissa tarkistettiin aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Inventoinneissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Kaupunkien tarkastelu rajattiin pois. Rakennettua ympäristöä edustavia kohteita on selvitetty erillisessä inventoinnissa ja maakuntakaavan selvityksessä.

Pirkanmaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin samanaikaisesti vuosina 2012–2013. Valtakunnallisesti arvokkaiksi alueiksi ehdotetut alueet on esitelty erillisessä julkaisussa ja paikkatietoaineistona.

Källa: Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 2013

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
Koordinatsystem ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 4 november 2022
Skapad 4 november 2022
SHA256 -