Energiförbrukningen i huvudstadsregionen

Data innehåller uppgifter om huvudstadsregionens och separat huvudstadsregionens städers energiförbrukning enligt sektor (fjärrvärme, oljeuppvärmning, elvärme, konsumentelektricitet, trafik, industri och arbetsmaskiner) under åren 1990 och 2000–2022.

För uppvärmningens del justeras förbrukningens årliga växlingar med ett glidande medelvärde på fem år, men på den egna fliken visas förbrukningen utan justering.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 17.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 23.04.2015