Lempäälän kunnan ostolaskut 2021

Aineisto sisältää Lempäälän kunnan palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, sekä avustukset ja muihin toimintakuluihin kuuluvat Y-tunnukselliset ostot. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Yksityisten elinkeinoharjoittajien laskut näkyvät aineistossa anonymisoituna.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Lempäälä
Den ansvarigas e-post
  1. taloustoimisto@lempaala.fi
Den ansvarigas webbplats www.lempaala.fi
Länkar till mer information
  1. https://www.lempaala.fi/lempaala-tietoa/strategia-ja-talous/laskutus/ostolaskuaineisto/
Uppdateringsfrekvens
Last modified 17.05.2022
Visa ändringslogg
Created on 09.05.2022

Give feedback

comments powered by Disqus