Kymenlaakson maakuntakaava


Kymenlaakson maakuntakaava. Aineiston on tuottanut Kymenlaakson liitto. Taajamat ja niiden ympäristöt on vahvistettu 28.5.2008 ja 18.1.2010. Maaseutu ja luonto vahvistettiin 14.12.2010. Ympäristöministeriö on vahvistanut kauppa ja merialue -kaavan 26.11.2014. Kymenlaakson energiamaakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä 10.4.2014.

Aineisto sovelutuu maakunnan yleispiirteiseen tarkasteluun.

Dataresurser (8)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  Typ av datamängd Open data
  Internationella jämförelser
  Status Aktiv
  Ansvarig för datamängd Kymenlaakson liitto
  Den ansvarigas e-post paikkatieto@kymenlaakso.fi
  Den ansvarigas webbplats
  comments powered by Disqus