Kurikan kaupungin ostolaskut

Aineisto sisältää Kurikan kaupungin ostolaskut vuodelta 2022 Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti. Aineistosta ilmenee mm. ostolaskun ajankohta-, tosite- ja tiliöintitiedot, palveluluokka sekä toimittajan nimi ja Y-tunnus. Kuntaliiton ohjeistuksesta poiketen tiliöintitiedot noudattavat kaupungin käytössä oleva tilikarttaa. Julkaistava data muodostetaan taloushallintojärjestelmässä yrityksille ja yhteisöille maksetuista ostolaskuista. Ulkopuolelle jätetään toimittajat, joilla on henkilötunnus, ja aineistosta on tietosuojalainsäädännön vuoksi poistettu yksityiset elinkeinoharjoittajat eli toiminimiyrittäjät, kun toiminimi sisältää henkilön nimen.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Kurikan kaupunki
Administratörens e-post
  1. kurikan.kaupunki@kurikka.fi
Administratörens webbplats www.kurikka.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 08.10.2023
Senast redigerat 10.10.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 08.10.2023