Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio 2015


Kuopion kaupungin kirjanpidon organisaatio vuonna 2015.

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Ja
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 22.04.2015
Giltig t.o.m. 31.12.2016
Länkar till mer information
  1. www.kuopio.fi
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Kuopion kaupunki talous- ja strategiapalvelu
Den ansvarigas e-post talousjastrategia@kuopio.fi
Den ansvarigas webbplats
comments powered by Disqus