KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa

Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa laajemmin kiinteistöalalla.

Kaupallisten kiinteistöjen myyntiprojekteissa eräs suurimmista pullonkauloista on myytävän kiinteistön tietojen kasaaminen eri järjestelmistä myyntiä tukevaan muotoon. Tiedon kerääminen vie nykyään sekä omistajalta että välittäjältä tyypillisesti useiden viikkojen työajan. Tämän seurauksena syntyy suoria kustannuksia, myyntiajat pitenevät ja riskit tietojen virheellisyydestä kasvavat. Saavutetut suorat hyödyt ovat tuhansia euroja per kiinteistötransaktio.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Beskrivningar och instruktioner för interoperabilitetsverktyg
Administratör KIRA-digi
Administratörens e-post
  1. hannu.kaki@realsource.eu
Administratörens webbplats wwwl.realx.pro
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.06.2020
Visa ändringslogg
Skapad på 23.11.2018