Hyvinkään Asemakaavahakemisto

https://kartta.hyvinkaa.fi/ows/ows.ashx

Av datasmängdens sammandrag

Hyvinkää ajantasa-asemakaava-avain on koostekartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Ajantasa-asemakaava-avain osoittaa kullakin kiinteistöllä voimassa olevan asemakaavan. Linkin kautta avautuu asemakaavakartta ja määräykset pdf-muodossa. Karttaa ja määräyksiä tarkasteltaessa on huomattava, että ne saattavat muutosten johdosta, olla voimassa vain osittain. Aineisto on tarkoitettu kaavatilanteen seurantaan ja alustavaan perehtymiseen, kuten suunnittelun ja kiinteistöarvioinnin apuvälineeksi. Aineistoa ei voi sellaisenaan käyttää esimerkiksi rakennuslupaa haettaessa tai kiinteistökaupassa.

Aineistoa päivitetään sitä mukaa, kun uusia asemakaavoja tulee voimaan. On kuitenkin huomattava, että päivityksessä saattaa olla muutaman päivän viive. Vaikka aineisto on pyritty tekemään virheettömäksi, siinä saattaa olla dokumenttien suuresta määrästä johtuvia puutteita. Aineisto päivittyy kartta- ja rajapintapalveluihin kerran vuorokaudessa aineiston ylläpitojärjestelmästä.

Asemakaavan ja sen määräysten tulkinta on varmistettava Kaavoituksesta. Viralliset asemakaavaotteet ja tonttikartta on edelleen hankittava Kaavoituksesta.

Aineisto on katseltavissa julkisesta Hyvinkään karttapalvelusta. Aineisto on avoimesti käytettävissä julkisesta WMS-rajapinnasta.

Tasokoordinaatisto: ETRS-GK-25 Korkeusjärjestelmä: N2000

Källa: Hyvinkään Asemakaavahakemisto

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format okänd
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 23 maj 2024
Metadata senast uppdaterad 23 maj 2024
Skapad 23 maj 2024
SHA256 -