Hoitosopimukset

Velho-järjestelmän Hoitosopimukset -kohdeluokka kuuluu Hallintorekisterin Kunnossapitovastuut-tietokokonaisuuden alle. Hoitosopimukset-kohdeluokka oli Tierekisterissä nimellä TL 131 Hoitosopimukset. Kunnossapito jakautuu Velhon käsitteissä hoitoon ja korjaukseen. Hoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen voi liittyä myös hoidon tilaaminen. Hoitovastuu on yleisesti tieosuuden omistavalla taholla. Tälle kohdeluokalle on tarkoitus kirjata poikkeavat tai tarkentavat hoitovastuun tiedot. Hoidolla voi olla eri vastuutahot kuin tieosuuden omistaja. Tästä tietolajista riippumatta ilmoitetaan aina onko kyseessä virallisesti yleinen tie vai katu. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Hoitosopimukset käsittävät ne sopimukset, jotka pitävät rakenteen ja laitteet. käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla. Velhon aineistojen ominaisuustietokuvaukset löytyvät täältä: https://ohje.velho.vaylapilvi.fi/tietokuvaus/#Ominaisuustietokuvaukset. Aineisto kattaa Väyläviraston ylläpitämän maantieverkon.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Trafikledsverket
Administratörens e-post
  1. paikkatieto@vayla.fi
Senast redigerat 10.03.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 25.10.2021

Ge feedback

comments powered by Disqus