2017

URL: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/tieke/helsingin_kaupungin_tilastollinen_vuosikirja_2017/Oikeuslaitos_ja_yleinen_turvallisuus.xls

Av datasmängdens sammandrag

Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

  • Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
  • Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
  • Vissa brott som kommit till polisens kännedom
  • Förseelseböter, straffanspråksböter samt fällande domar i första rättsinstans
  • Vid tingsrätten avgjorda ärenden
  • Hyresärenden avgjorda vid Helsingfors tingsrätt
  • Antal omhändertaganden av berusade
  • Räddningsverkets verksamhet

Källa: Helsinki: Oikeuslaitos ja yleinen turvallisuus

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Januari 22, 2016
Skapat
Januari 22, 2016
Format
XLS
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall

Teknisk tilläggsinformation

Namn
2017
Filstorlek
79000
Koordinatsystem
SHA256
-