Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet


Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok.

Innehåll

 • Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt
 • Vissa brott som kommit till polisens kännedom
 • Förseelseböter, straffanspråksböter samt fällande domar i första rättsinstans
 • Vid tingsrätten avgjorda ärenden
 • Hyresärenden avgjorda vid Helsingfors tingsrätt
 • Antal omhändertaganden av berusade
 • Räddningsverkets verksamhet

Dataresurser (3)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/18_01_02_tilastollinen_vuosikirja2017.pdf
 2. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/19_01_07_tilastollinen_vuosikirja2018.pdf
 3. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_01_09_tilastollinen_vuosikirja2019.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
comments powered by Disqus