Helsingin kaupunginkirjaston ruotsinkielisten kirjojen hankinta, poistot, kokoelmat, kierto ja lainaus

Helsingin kaupunginkirjaston eri vuosien hankinta-, poisto-, kokoelma- ja lainaustilastot sekä kiertoluvut kirjastoittain. Tilasto kattaa ruotsinkieliset kirjat ja alkaa vuodesta 2003.

Dataresurser (1)

Mer information

Den ansvarigas e-post
  1. city.library@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kirjasto
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 01.12.2020
Visa ändringslogg
Created on 19.02.2013

Give feedback

comments powered by Disqus