DESI


Yhteenveto DESI vertailusta

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 23.06.2020
Giltig t.o.m. 01.01.2021
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Digi- ja väestötietovirasto
Den ansvarigas e-post joonas.aitonurmi@dvv.fi
Den ansvarigas webbplats www.dvv.fi
comments powered by Disqus