Bostadsproduktion i Helsingforsregionen 2016-2019

Bostäderna som påbörjades och färdigställdes 2016-2019 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis).

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har samlat in uppgifterna från kommunerna under våren 2017-2019 som en del av Helsingforsregionens uppföljningsarbete i MBT-avtalet. Produktionsdata för år 2019 lades till uppgifterna år 2020.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Den ansvarigas e-post
  1. avoindata@hsy.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
  2. https://avoidatastr.blob.core.windows.net/avoindata/AvoinData/4_Rakennettu_ymp_ja_maankaytto/MAL/Asumisen_kerrosala/2016-2019/MAL_Metatiedot_Kaavat_ja_rakennukset_2016_2019.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Last modified 13.09.2022
Visa ändringslogg
Created on 08.03.2018

Give feedback

comments powered by Disqus