https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot#A

URL: https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot#A

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto käsittää asemakaavoitetun alueen ulkorajauksen vektorimuotoisena. Aineisto kattaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä vuoteen 2000 asti voimassa olleen rakennuslain mukaiset asemakaavat, mutta ei ranta-asemakaavoja. Aineisto ei sisällä yksittäisten asemakaavojen rajauksia, vaan kunnan koko asemakaava-alueen ulkorajan.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0).

Avoin tieto -palvelussa ja ympäristöhallinnon sisäisessä käytössä asemakaavoitetusta alueesta on saatavilla aineistot vuodesta 2007 lähtien.

Käyttötarkoitus: Aineisto on luotu ympäristöhallinnon käyttöön alueidenkäytön tehtävien tueksi.

Lisätietoja: https://geoportal.ymparisto.fi/meta/julkinen/dokumentit/Asemakaavat.pdf

Aineisto on tuotettu yhdistämällä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen asemakaavojen paikkatietoaineistot valtakunnalliseksi aineistoksi. ELY-keskusten aineisto perustuu kunnilta tiedoksi tulleisiin kaava-asiakirjoihin. Aineisto vastaa pääasiassa peruskarttarasterin tarkkuutta. Aineisto ei sisällä Ahvenanmaan tietoja (maankäyttö- ja rakennuslaki ei Ahvenanmaalla voimassa). Aineisto tuotetaan joka vuosi vastaamaan edellisen vuoden lopun tilannetta.

Källa: Asemakaavoitettu alue

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Januari 30, 2021
Skapat
Januari 30, 2021
Format
okänd
Licens
Creative Commons Attribution 4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
https://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot#A
SHA256
-