Öppna data om fordon

Materialet Öppna data om fordon omfattar uppgifter om registrering, godkännande och tekniska specifikationer för alla fordon som är i trafik. Uppgifterna finns i det trafikregister som upprätthålls av Traficom.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Transport- och kommunikationsverket Traficom
Administratörens e-post
  1. avoindata@traficom.fi
Administratörens webbplats https://www.traficom.fi/
Länkar till mer information
  1. https://tieto.traficom.fi/fi/tietotraficom/avoin-data
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 26.01.2018