Datamängder

Filter
espoo helsingin seutu cykling

3 datamängder hittades

  Helsingin seudun kuntien keräämät ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) yhtenäistämät pyöräliikenteen laskentapisteiden laskentatiedot vuosilta 2013-2018. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  GEOSERVICE
  CSV
  GEOJSON
  KML
  SHP

  Helsingforsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighetszoner anger avståndet mellan stationerna fågelvägen och längs lätta trafikleder. De cirkulära buffertarna berättar om avståndet till stationen fågelvägen,...

  Kommuner
  WMS
  SHP
  WFS

  Huvudstadsregionens tåg- och metrostationers tillgänglighet i tid genom att gå och cykla längs lätta trafikleder. Tillgänglighetszonerna har beräknats för tidsperioder på 5, 10 och 15 min. Beräkningen har inletts vid...

  Kommuner
  WMS
  SHP
  WFS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).