Datamängder

Filter
espoo byggnader

5 datamängder hittades

  Byggnader i huvudstadsregionen har publicerats på grundval av uppgifter från det regionala grundregistret för kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. För Esbo har de regionala geometrierna extraherats från...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  KML
  XLSX

  Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  SHP
  WFS
  WMS

  Material om Helsingforsregionens marktäcke (tidigare: material om regional marktäcke) är ett klassificeringsmaterial om marktäcke som sträcker sig över huvudstadsregionens, Kyrkslätts och Kervos landområden, baserat...

  Kommuner
  WFS
  WMS

  Bygginformationsnätet innehåller rutspecifik information om byggnadernas antal, våningsyta och användningssyfte, samt regional effektivitet. Data är tillgängligt för åren 1997-2003 och från 2008 framåt. Av...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  SHP
  WMS
  KML
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).