Datamängder

Filter
espoo xlsx

46 datamängder hittades

  I materialet visas de månatliga avfallsmängderna (bioavfall, blandavfall, glasförpackningar, kartongförpackningar, platsförpackningar, småmetal) av bostadsfastigheter samt kommunernas administrasjon- och...

  Kommuner
  XLSX

  Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) samlar in farligt avfall i Esbo, Helsingfors, Kyrkslätt och Vanda. Materialet innehåller insamlingsplatser för farligt avfall. Farligt avfall från hushållen tas emot på alla...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP
  TAB
  XLSX

  Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen datan palvelu Helsinki Region Infoshare (hri.fi) tekee vuosittain käyttäjilleen kyselyn palvelun kautta saatavilla olevan avoimen datan käytöstä. Kyselyssä tiedustellaan...

  Kommuner
  XLSX

  I klimatindikatorerna har vi sammanställt cirka 40 nyckeltal, som ger en omfattande överblick över utvecklingen av huvudstadsregionens verksamhetsmiljö samt klimatutsläppen och energiförbrukningen inom olika sektorer....

  Kommuner
  XLSX

  Materialet innehåller uppgifter om detaljplanens reservläge, det vill säga tomtreserven, i huvudstadsregionen summerade i postnummerområden. Uppgifterna har beräknats från giltiga detaljplaner i kvadratmeter...

  Kommuner
  XLSX

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  XLSX
  SHP

  Statistiken bygger på uppgifter om avfallsmängd som samlats in från företag och enheter. Avfallsmängder rapporteras per avfallsfraktion som branschgenomsnitt, kg/personår. Statistiken finns från 2015-2022. Att notera...

  Kommuner
  XLSX

  HUOM: Vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille ja Kuusikko-yhteistyö päättyi kesäkuussa 2023 sosiaali- ja...

  Kommuner
  XLSX

  Espoon kaupunginkirjaston jokaisen toimipisteen kävijämäärät vuodesta 2009 alkaen.

  Kommuner
  XLSX

  Syftet med den årliga statistiken över avfallshanteringen i huvudstadsregionen är att presentera väsentlig statistik som beskriver volymen av den operativa verksamheten inom avfallshanteringen. Dessa är bland annat...

  Kommuner
  XLSX

  Dataset innehåller summerad information om den nuvarande stadsplanen för huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda) i kvadratmeter (SeutuRAMAVA per kvarter). Uppgifterna omfattar regionala geometrier som...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB
  XLSX

  Varhaiskasvatuksen lapsimäärät ikäryhmittäin ja hoitomuodon mukaan vuodesta 2002 alkaen, kunnallisten päiväkotien läsnäolopäivät vuodesta 2005 alkaen ja henkilöstömäärät vuodesta 2008 alkaen, sekä...

  Kommuner
  XLSX

  Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2022. Materialet...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP
  TAB
  XLSX

  Luettelot lainatuimmista aikuisten kirjoista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa. Luettelot kattavat 100 lainatuinta aikuisten kirjaa (kauno- ja tietokirjallisuus). Tiedot ovat...

  Kommuner
  XLS
  XLSX
  CSV

  Luettelot lainatuimmista lastenkirjoista Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastoissa. Luettelot kattavat 100 lainatuinta lastenkirjaa (kauno- ja tietokirjallisuus). Tiedot ovat neljännesvuosittain...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Espoon uimahallien kävijämäärien kuukausitilastot vuodesta 2009 alkaen sekä vuosittainen yhteenveto vuodesta 2004 alkaen. Jos kenttä sisältää arvon 0, uimahalli on ollut kyseisen kuukauden kiinni.

  Kommuner
  XLSX

  Luftföroreningarnas månatliga och årliga genomsnittliga värden i huvudstadsregionen, halter som är jämförbara med standarder, maximala timvärden, samt uppgifter om mätningarnas tidsrelaterade representativitet.

  Kommuner
  XLSX

  Tilasto HelMet-kirjaston eli Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunginkirjastojen niteiden lainaus- ja palautusmääristä vuosilta 2013-2014. Nide on kirjaston kokoelmiin kuuluva aineistokappale, esimerkiksi...

  Kommuner
  XLSX

  Lastensuojelun tietoja Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa vuodesta 2008 alkaen. Tiedot on järjestetty välilehdille vuosien mukaan (jokaisesta vuodesta kaikkien kaupunkien tiedot) kaupunkien mukaan (jokaisesta...

  Kommuner
  XLSX

  HUOM: Vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille ja Kuusikko-yhteistyö päättyi kesäkuussa 2023 sosiaali- ja...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).