Löytyi 2 tietoaineistoa

  • Kauniaisten kaupungin palvelujen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, maksetut vuokrat, muut kulut ja käyttöomaisuushankinnat vuosilta 2014–2018 sekä 2019. Tiedot on poimittu ostolaskujen sähköisestä...

    Kunnat
    XLSX
  • Kauniaisten kaupungin vuosien 2012–2018 sekä 2019 tulot ja menot tilinpäätöksen mukaisesti sekä vuosien 2012–2018 ja 2019 talousarviot. Kauniaisten kaupungilla ei ole liikelaitoksia eikä kirjanpidossa eriytettyjä...

    Kunnat
    XLSX