CSC – Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy

Rajaukset

Löytyi 6 tietoaineistoa

  Raportti kuvailee SAPA-alustakehitysprojektin aikaansaannokset.

  Yritys
  PDF

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista. Matriisit on koostettu dokumenttikorpuksista, jotka perustuvat 7400:aan Jyväskylän yliopiston digitaalisesta tietovarannosta...

  Yritys
  TXT

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista. Matriisit on koostettu dokumenttikorpuksista, jotka perustuvat metadataan, joka on haettu Finna.fi palvelusta sen avoimen...

  Yritys
  TXT

  Aineisto koostuu koneoppimisessa käytettäväksi tarkoitetuista TF-IDF-datamatriiseista, jotka on koostettu "Kysy kirjastonhoitajalta" -kysymys/vastauskorpuksesta. Korpus on suomenkielinen. Datamatriisit soveltuvat...

  Yritys
  TXT

  Tämä dokumentti kuvaa SAPA-hankkeen vaiheistetun toteutussuunnitelman vuosille 2020-2022. SAPA-alustan toteuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön linjausten mukaan CSC – Tieteen tietotekniikkakeskus Oy....

  Yritys
  PDF

  Tämä dokumentti kuvaa SAPA-palvelukokonaisuuden ratkaisuarkkitehtuurin, joka määrittää palvelukokonaisuuden toiminnalliset tarpeet, hahmottaa toiminnan suhteen ohjaaviin arkkitehtuureihin ja tunnistaa...

  Yritys
  PDF