Tietoaineistot

Löytyi 1 939 tietoaineistoa

 • Turun kaupungin kantakartan korkeuspisteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle, kunnallisteknisille...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan kiintopisteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Pysyvästi maastoon merkitty kiintopiste. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan korkeuskäyrät

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Maanpinnan korkeuden samanarvonkäyrä. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan karttaselitteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Karttaselite. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan luokittelemattomat alueet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Luokitelemattomat alueet. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan varastoalueet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Pysyväisluontoiset esim. puutavaran varastoalueet. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan täytemaat

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Täytemaa-alueena käytettävä alue. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan suot

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Turvekerroksen peittämä soistuva- tai suoalue. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan polut

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Käytön muokkaama kulku-ura maastossa, jota ei ylläpidetä kulkuväylänä. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan vesistökohteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Vesistöt-teema sisältää pohjakartta-alueen vesialueiden kuvaamisessa käytettävät kohteet. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan metsät

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Luonnontilainen metsä tai puuntuotantoon käytettävä talousmetsä. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan maa-aineisten ottoalueet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Maa-ainesten ottoon käytetty alue. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan suojeltavat kohteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Suojeltavat kohteet. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan kivet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Poikkeuksellisen suuri, harvinainen tai yleisesti tunnettu kivi. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan jyrkänteet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Rakennettu tai luonnon muovaama, selvän kulkuesteen muodostava, lähes pystysuora kallio -tai irtomaajyrkänne. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000)...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan muu maa-alueet

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Muut maa-alueet. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan käyttöoikeusyksiköt

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Käyttöoikeusyksikkö on kiinteistöjärjestelmään käyttöoikeusyksikkönä merkitty, rekisteriyksikköön kohdistuva rasite, käyttöoikeus tai käyttörajoitus. Yksityiskohtainen...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan rakennuspaikat

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Rakennuspaikat. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan rajamerkit

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Kiinteistörajalle maastoon rakennettu rajamerkki tai muu rajan sijainnin osoittava rajapiste. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa...

  Kunnat
  KUNTAGML
 • Turun kaupungin kantakartan määräalat

  Turun kantakartan kohteet kohdetyypeittäin. Määräalat. Yksityiskohtainen maastokartta eli kantakartta (1:500-1:2000) muodostaa pohja-aineiston rakentamiselle, kaavoitus- ja kiinteistömuodostustoiminnalle,...

  Kunnat
  KUNTAGML
Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).