Varareittiluokitus

Varareittiluokitus kuvaa tien käytettävyyttä varareittinä. Varareittiluokitus määritetään varareittien käyttämille homogeenisille tiejaksoille (tie, tieosa, liittymäväli), joilla varareittiluokitus pysyy samana.

Mikäli rajoittava tekijä on pistekohtainen tai lyhyt tieosuus, tiejakso muodostetaan varareittien käyttämien liittymien väleille. Varareittiluokitukseen kirjataan varareitin käytettävyyteen liittyviä rajoittavia tekijöitä. Kohdeluokka ei sisällä tietoa varareiteistä (numero/luokka), jotka kulkevat tiejakson kautta.

Kohdeluokan tietoja päivitetään tiestöllä tapahtuneiden muutosten myötä ja suunnitelmien päivittämisen yhteydessä. Mikäli varareittiluokitus muuttuu, tiejakson kautta kulkevien varareittien luokka on tarkistettava muutoksen mukaiseksi.

Kattavuus: Tiet, kadut, rampit, joille on määritetty kohdeluokka Varareitti. ELY:t vastaavat tiedon ylläpidosta. Kohdeluokka on ei-versioituva.

Tarkempi kuvaus prosessista/rooleista/vastuista: https://ava.vaylapilvi.fi/ava/Julkaisut/Vaylavirasto/vo_2020-55_varareittisuunnitelmien_laadinta_web.pdf

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Väylävirasto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@vayla.fi
Viimeksi muokattu 05.07.2024
Näytä muutoshistoria
Luotu 25.10.2021