Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot

Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatilastot sisältää toimialan keskeiset asiakasmäärä- ja suoritetiedot vuodesta 2010 alkaen. Aineisto sisältää erikoissairaanhoidon, terveyspalvelujen, perhepalvelujen, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä suun terveydenhuollon liikelaitoksen toimintatilastot tulosyksiköittäin. Tiedot esitetään Vantaa yhteensä -tasolla.

Eri Excel-tiedostoissa olevat vuodet eivät kaikilta osin ole verrattavissa toisiinsa eivätkä eri vuosien tietosisällöt ole täysin samanlaisia. Vuoden 2016-2019 aineistopaketti on suppeampi kuin muina vuosina.HUOM! Aineistoa ei ole päivitetty vuoden 2020 tiedoilla.

Toimintatilastot kootaan eri asiakas- ja potilastietojärjestelmistä vuosittain. Tiedot ovat pääasiassa koko vuodelta, mahdolliset poikkileikkaustiedot on mainittu kunkin tiedon kohdalla erikseen.

Asiakas / potilas on palvelua vähintään kerran vuoden aikana käyttänyt henkilö. Mikäli asiakas on kotitalous, on se riviotsikossa mainittu.

Tunnuslukujen tietomäärittelyt ovat Vantaa kaupungin omia, eivätkä kaikilta osin vastaa valtakunnallisia määrittelyjä (Tilastokeskus ja THL).

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä vantaan-sosiaali-ja-terveydenhuollon-toimiala-talous-ja-hallintopalvelut
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 22.06.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 17.06.2013

Anna palautetta

comments powered by Disqus