Vantaan kaupungin palvelujen saavutettavuuskysely 2018

Kyselyllä kerättiin asukkailta tietoa siitä, miten kaupungin palvelujen koetaan olevan saavutettavissa eri puolilla kaupunkia ja kuinka palvelujen saavutettavuutta voisi parantaa esimerkiksi erilaisia asiointitapoja kehittämällä. Saavutettavuudella tarkoitetaan sekä sähköisten palvelujen helppoa käytettävyyttä ja löydettävyyttä että helppoa palvelun luokse pääsemistä (esimerkiksi päiväkoti, terveyskeskus, koulu tai leikkipuisto).

Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta huhtikuussa 2018. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman päivitystyössä 2018 ja jatkossa sähköisiä asiointipalveluja kehitettäessä.

Kyselyn aiheita olivat: Sivistystoimen palvelut, liikuntapalvelut, sosiaali- ja terveystoimen palvelut, konserni- ja asukaspalvelujen palvelut, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön palvelut, asiointitavat sekä taustatiedot.

Muuttujien selitteet löytyvät Excel-tiedoston toiselta välilehdeltä. Aineistosta on tietosuojasyistä poistettu vastaajien taustatietoja sekä yhdistetty taustatietojen luokkia toisiinsa. Lisäksi muutamasta avovastauksesta on poistettu tekstiä epäasiallisen kielenkäytön vuoksi.

Linkki kyselylomakkeeseen

Data-aineistot (1)

Lisätiedot

Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. tilasto@vantaa.fi
Ylläpitäjän verkkosivu
Lisätietoa verkossa
  1. https://www.webropolsurveys.com/S/F0E5E7368E4A2D6D.par
Maantieteellinen kattavuus
Päivitystiheys
Voimassa alkaen
Voimassa päättyen
Viimeksi muokattu 26.03.2021
Näytä muutoshistoria
Luotu 23.05.2018

Anna palautetta

comments powered by Disqus