Turun ajantasa-asemakaava

Asemakaavat ovat pohjakartalle piirrettyjä, maankäyttöä ohjaavia suunnitelmia. Asemakaavoissa osoitetaan yksityiskohtaisesti alueiden käyttötarkoitus kaavamääräyksineen ja -merkintöineen. Lainvoimaiset asemakaavat on yhdistetty yhdeksi aineistoksi, joka kuvaa kaavat kaavamääräyksineen koko Turun kaupungin alueelta. Aineisto on saatavissa WMS-palveluna.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Alkuperäinen tietoaineisto Linkki harvestoituun tietoaineistoon
Ylläpitäjä Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. paikkatieto@turku.fi
Viimeksi muokattu 02.11.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 19.12.2008

Anna palautetta

comments powered by Disqus