Tekoäly ja rakennusten ennakoiva kunnossapito

Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta otti vuonna 2018 osaa KIRA-digi 2018 -hankkeeseen, jonka tuloksena syntyi tämä suomenkielinen PDF-muotoinen raportti koskien tekoälyä rakennus- ja kiinteistöalalla. Raportin tarkoituksena oli tarkastella tekoälyn hyödyntämisen mahdollisuuksia rakennusten ennakoivassa kunnossapidossa. Korjausrakentamisen kustannusten noustessa paras ratkaisu rakennusten kunnon ylläpitämiseksi olisi tulevien vaurioiden laadun ja ilmaantumisajankohdan ennakoiminen. Älykkäiden rakennusten lisääntyessä sensoridatan määrä tulee kasvamaan ja tekoälyä tullaan entisestään tarvitsemaan oleellisimman tiedon etsimisessä, hallinnoinnissa ja käytössä. Tämä raportti on julkaistu osana KIRA-digi 2018 -hanketta, joka oli eräs hallituksen kärkihanke.

Data-aineistot

Lisätiedot

Kokoelma Avoin data
Ylläpitäjä KIRA-digi
Ylläpitäjän sähköpostiosoite
  1. antti.j.e.kariluoto@student.jyu.fi
Lisätietoa verkossa
  1. https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/63570
Päivitystiheys
Viimeksi muokattu 28.12.2022
Näytä muutoshistoria
Luotu 10.05.2019